Category: อสังหาริมทรัพย์

เรื่องของการขอสินเชื่อและบ้านมือสอง

การซื้อบ้านมือสองเมื่อใดที่คุณตัดสินใจเรียบร้อยแล้วว่าจะซื้อบ้านหลังไหนก็ตามคุณควรที่จะต้องทำการตกลงกับทางผู้ขายให้เรียบร้อยเสียก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาบ้านและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องใช้ในการซื้อบ้านซึ่งต้องเป็นไปอย่างชัดเจนและมีหลักฐานทั้งหมด (ควรทำการระบุรายละเอียดต่างๆ ไว้ในสัญญาซื้อขายให้เรียบร้อย) เอกสารต่างๆ เหล่านี้นอกจากจะใช้ในการเป็นหลักฐานทางกฎหมายแล้วยังสามารถนำไปใช้ในการขอกู้สินเชื่อกับทางสถาบันการเงินหรือธนาคารต่างๆ ได้อีกด้วย ในการซื้อบ้านมือสองนั้นมีเคล็ดลับเล็กน้อยที่คุณควรทราบ นั่นคือ การขอสินเชื่อบ้านมือสองนั้นเรื่องของการอนุมัติวงเงินนั้นจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 80-90 ของราคาประเมินที่เป็นราคาหลักประกันซึ่งแน่นอนว่าราคาดอกเบี้ยของบ้านมือสองย่อมเหมือนกันกับบ้านมือหนึ่ง ทางธนาคารจะให้ความสำคัญกับการพิจารณาเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของราคาที่ซื้อขายนั่นก็เป็นเพราะราคาซื้อขายเป็นราคาที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลมิได้เป็นราคาที่ทางโครงการอ้างทั่วไป ตามปกติทางสถาบันการเงินหรือธนาคารมักจะให้วงเงินกู้อยู่ที่ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาบ้านหรือราคาที่สถาบันการเงินหรือธนาคารประเมินไว้ (จะเลือกเอาส่วนที่เป็นราคาน้อยสุด) ดังนั้นทางผู้ขอสินเชื่อควรทำการเตรียมเงินไว้อย่างน้อยร้อยละ 20 ของราคาซื้อขายบ้านเพื่อเป็นการเตรียมไว้จ่ายให้กับทางผู้ขายเพิ่มเติมนั่นเอง ดังนั้น ในการขอสินเชื่อนั้นแต่ละคนอาจได้รับการอนุมัติวงเงินที่แตกต่างกันไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินของแต่ละคนและขึ้นอยู่กับการพิจารณาตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสถาบันทางการเงินหรือธนาคารร่วมด้วย

การขอสินเชื่อเพื่อการซื้อบ้านมือสอง

ในการซื้อบ้านมือสองนั้นแน่นอนว่าเมื่อคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะซื้อบ้านแน่นอนแล้วต่อไปก็เข้าสู่ขั้นตอนการขอสินเชื่อเงินกู้เพื่อการได้บ้านหลังนั้นมาครอบครองให้สมดังใจนั่นเองซึ่งขั้นตอนสำคัญต่อไปก็คือ การเตรียมพวกเอกสารเกี่ยวกับการขอสินเชื่อให้เรียบร้อย สำหรับการเตรียมเอกสารนั้นจะเกี่ยวข้องกับ เรื่องความสามารถในการชำระเงิน ส่วนนี้เป็นการคำนวณเงินอันเป็นรายได้ที่คุณมีรายได้ที่คุณได้รับในแต่ละเดือน เป็นการคำนวณเพื่อการประเมินความสามารถของคุณต่อการชำระเงินที่เป็นไปอย่างเหมาะสม (สำหรับยอดในการผ่อนชำระนั้นคุณควรมีความสามารถในการผ่อนชำระได้อย่างน้อยหนึ่งในสามของส่วนที่เป็นรายได้ของตนเองทั้งหมด (รายได้ต่อเดือน)) เรื่องของหลักฐานทางการเงิน ตัวอย่างเช่น หลักฐานบัญชีเงินเดือนหรือบัญชีที่มีรายได้ (ต้องเป็นบัญชีมีการเคลื่อนไหวอย่างน้อยเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป เป็นต้น นอกจากนี้ควรมีเงินเก็บหรือเงินออมที่เพียงพอต่อการจ่ายเงินที่เป็นส่วนของเงินดาวน์บ้านอย่างน้อยร้อยละ 10-15 ของราคาบ้าน, ควรมีการเตรียมเงินส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้ด้วย เช่น เงินสำหรับการประเมินราคา, เงินจำนอง, เงินโอน ฯลฯ ทั้งหมดที่เรากล่าวมานี้ล้วนเป็นสิ่งที่คุณหรือบุคคลที่สนใจอยากซื้อบ้านมือสองต้องเตรียมให้พร้อมเพื่อการมีบ้านสักหลัง สำหรับเรื่องของเงินเพื่อการซื้อบ้านนั้นคุณควรเตรียมการให้ดี วางแผนให้รอบคอบ หากคุณเตรียมตัวไม่ดีอาจทำให้เกิดปัญหาได้นับตั้งแต่ตอนแรกซื้อบ้านจนถึงอนาคตได้เลยทีเดียว ดังนั้นอย่ารอช้า คุณควรเตรียมการให้พร้อมเพื่อบ้านแสนสวยที่คุณเล็งไว้ได้แล้ว