Month: June 2014

สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเมื่อเกิดเป็นหนี้

เมื่อเรามีหนี้สิ่งสำคัญที่เราไม่ควรมองข้ามเลย นั่นก็คือ การพยายามปรับลดส่วนที่เป็นค่าใช่จ่ายในชีวิตประจำวันลงไปบ้างก็ดี พยายามลดโอกาสที่จำนวนเงินจะไหลออกจากกระเป๋าแสนรักของเราด้วยเหตุที่ไม่จำเป็น ควรรู้จักที่จะทำการจดบันทึกพวกรายรับรายจ่ายไว้เสมอ พยายามบันทึกทุกสิ่งทุกอย่าง บันทึกแบบละเอียดที่สุด การทำเช่นนี้จะช่วยทำให้เราทราบว่าวันๆ หนึ่งเราใช้จ่ายอะไรไปบ้าง แล้วมีสิ่งใดที่เราใช้จ่ายไปแล้วกลับเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นเอาเสียเลย มีสิ่งไหนบ้างที่เราพอจะสามารถตัดทิ้งมันออกไปได้ ที่สำคัญเมื่อเรามีหนี้เราไม่ใช่คนตัวเปล่าเล่าเปลือยแต่เราคือคนที่มีชนักติดหลัง ดังนั้นเราควรเรียนรู้ที่จะยึดเอาหลักเรื่องของการประหยัดไว้เป็นสิ่งสำคัญ ยึดเรื่องประหยัดไว้เป็นที่ตั้งของชีวิต อะไรที่เราสามารถประหยัดได้เราก็ควรทำ ใครที่เคยติดหรูก็เลิกเลยนิสัยแบบนี้ไปซะ อย่าทำตัวเสมือนคนไม่มีหนี้เป็นอันขาด ต่อจากนั้นก็คือการพยายามเปลี่ยนทัศนคติแบบใหม่ๆ เข้าไปในชีวิตบ้าง สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราควรมีและไม่ควรมองข้าม เป็นการรู้จักที่จะมองเกี่ยวกับหนี้แบบที่แยกออกมาเป็นข้อย่อยๆ พยายามค่อยๆ มองไปทีละด้าน ค่อยๆ พิจารณาไปเป็นเรื่องๆ อย่าเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาสุมรวมกันหมด เพราะ การนำเอาทุกอย่างมายำรวมกันนั่นจะยิ่งเป็นการกระตุ้นทำให้เรารู้สึกท้อใจ รู้สึกเหนื่อยใจ รู้สึกเครียด ไม่มีกำลังใจได้และสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลนำไปสู่การเกิดเป็นปัญหาชีวิตมากมายตามมานับไม่ถ้วน จากปัญหาจุดเดียวจะขยายไปเป็นปัญหามากมายหลายเท่าตัว ดีไม่ดีอาจจะสาหัสถึงขั้นทำให้เกิดการทะเลาะ เกิดการไม่เข้าใจกันภายในครอบครัวได้อีกด้วย ดังนั้นเราควรรู้จักที่จะพลิกแพลงปัญหา รู้จักปรับเปลี่ยนทัศนคติแบบใหม่เพื่อการมีชีวิตที่เรียบง่าย พยายามคิดหาหนทางว่าทำอย่างไรเราถึงจะมีความสุขได้แม้จะมีหนี้อยู่ก็ตามดีกว่า