Month: April 2014

เมื่อมีหนี้สิ่งที่เราควรทำเป็นที่สุด คืออะไร?

เมื่อมีหนี้สิ่งแรกที่เราควรทำเป็นที่สุด นั่นก็คือ การสำรวจส่วนที่เป็นหนี้สินของตนเอง สำรวจว่าตนเองนั้นมีหนี้สินเป็นแบบใดซึ่งแน่นอนว่าในสัญญาหนี้แต่ละฉบับที่เกิดขึ้นย่อมต้องมีการระบุถึงข้อตกลงต่าง ๆ ที่เป็นการตกลงร่วมกันไว้เสมอ หากเกิดกรณีที่มีการผิดนัดการชำระเงินอะไรบ้างที่เป็นการผิดนัด เราควรตรวจสอบพวกยอดเงินคงเหลืออยู่เสมอ หมั่นตรวจสอบดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น ตรวจสอบค่าธรรมเนียม ตรวจสอบเงินต้นที่จะทำการจ่ายคืน หมั่นพิจารณาดูว่าดอกเบี้ยนั้นมีการคิดเพิ่มเติมหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างไรบ้าง พยายามพิจารณาให้ทุกรายละเอียดเก็บทุกเม็ดเพราะเรื่องของหนี้นั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นการช่วยในการบริหารจัดการหนี้ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและดียิ่งขึ้น (ถ้าทำได้เราก็จะเริ่มพบแสงสว่างในการปลดหนี้ให้หมดได้) จากนั้นสิ่งที่สองที่เราควรพิจารณา คือ เมื่อเราทำการตรวจสอบหนี้สินที่ตนเองมีเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็ควรที่จะทำการรู้จักวางแผน รู้จักที่จะกำหนดเป้าหมายเพื่อการชำระหนี้ในแต่ละประเภท กำหนดให้ชัดเจนไปเลยว่าหนี้สินทั้งหมดนั้นแต่ละประเภทจำเป็นต้องใช้ระยะเวลายาวนานเพียงใด อย่าเอาแต่ผัดวันประกันพรุ่ง อย่ามัวแต่พูดว่าเดี๋ยวก่อนๆ ค่อยเคลียร์ก็ได้แบบนี้ไม่ดีแน่และที่สำคัญควรพิจารณาหนี้ส่วนที่เป็นหนี้แบบมีดอกเบี้ยแพงหรือเป็นดอกเบี้ยประเภทที่ลอยตัวเป็นอันดับต้นๆ ควรรีบปิดหนี้ก้อนนี้ให้หมดไวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะหนี้ที่มีดอกเบี้ยแพงหรือดอกเบี้ยลอยตัวค่อนข้างเป็นสิ่งอันตรายต่อการเงินของคุณเป็นอย่างยิ่ง