เมื่อเรามีหนี้เราควรทำเช่นไรดี?

เมื่อเรามีหนี้เราควรทำเช่นไรดี? แน่นอนว่าอันดับแรกที่เราควรทำนั่นก็คือเราควรตั้งสติและหันกลับมาทำการวางแผนเพื่อการจ่ายหนี้ ส่วนนี้คือเราควรที่จะต้องจดรายการหนี้ทั้งหมดให้ละเอียด พิจารณาดูว่าตอนนี้เรามีหนี้อะไรอยู่บ้าง มีหนี้อยู่เท่าไร พยายามจัดกลุ่มของเจ้าหนี้ออกมาเป็นกลุ่มๆ ให้ได้อาจจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มก็ได้ เช่น กลุ่มดอกเบี้ยสูงกับดอกเบี้ยต่ำ เป็นต้น การทำเช่นนี้ก็เพื่อช่วยในการพิจารณาเพื่อการต่อรอง เพื่อการเจรจากับทางเจ้าหนี้หากพบว่าเรานั้นมีดอกเบี้ยเพิ่มสูงมากขึ้นจนไม่สามารถรับไหว อยากที่จะขอชะลอดอกเบี้ยไม่ให้เพิ่มขึ้นอีกต่อไป
ทำการเจรจากับทางเจ้าหนี้เกี่ยวกับในสิ่งที่เราคิดว่าเราสามารถทำได้รวมทั้งวิธีการต่าง ๆ เท่าที่จะเป็นไปได้และทั้งหมดนี้ต้องเป็นสิ่งที่ส่งผลดีที่สุดต่อตัวเราเองทั้งสิ้น เนื่องจาก การที่เรานั้นทำการจ่ายหนี้แบบตรงเวลานั่นจะยิ่งเป็นการช่วยสร้างเครดิตให้กับตนเองมากขึ้น เราควรเลือกวิธีในการจ่ายหนี้แบบที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเราเองเป็นอันดับแรก (ส่วนนี้ขึ้นอยู่กับแนวคิดของแต่ละคนซึ่งนั่นเป็นการประยุกต์เพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุดต่อลักษณะและสถานการณ์หนี้ของตัวเราเอง) ควรที่จะรู้จักสร้างวินัยในการออมให้มากขึ้นหลังจากที่ทำการปลดหนี้ได้หมดสิ้น เมื่อมีการปลดหนี้ได้หมดให้เรายังคงนำเงินส่วนที่เคยนำไปจ่ายหนี้เอาไปเป็นเงินเก็บแทนต่อไปนั่นก็เพื่อเป็นการสร้างวินัยในการออมเงินอย่างยั่งยืน เป็นต้น

Related Posts

Leave a Reply