รู้จักวางแผนชีวิตเมื่อมีหนี้

เมื่อเรามีหนี้จงท่องจำไว้เสมอว่าเราเป็นคนมีหนี้ เรามีเจ้าหนี้รอทวงเงินเราอยู่ ดังนั้นเราควรรู้จักที่จะพยายามปรับปรุงเรื่องของรูปแบบการใช้จ่ายของตนเองเอาไว้เสมอ ส่วนนี้เราควรเริ่มจากการคำนวณจากรายได้ที่เรามีทั้งหมดเป็นอันดับแรก ควรทำการแบ่งเงินออกเป็นส่วนๆ ตัวอย่างเช่น เก็บเป็นเงินออมประมาณร้อยละ 10, เก็บเงินเพื่อใช้เป็นเงินในชีวิตแต่ละวันประมาณร้อยละ 30, เก็บเป็นเงินออม (สำหรับกรณีฉุกเฉิน) ประมาณร้อยละ 5 ส่วนเงินที่เหลือนอกนั้นก็เป็นเงินเพื่อการจัดการหนี้สินทั้งหมด
นอกจากนี้เราควรที่จะรู้จักพอประมาณ รู้จักหักห้ามใจ ตัดใจขอยกเลิกบัตรเครดิตบางใบที่ยังไม่เคยใช้ออกไปเลยได้ยิ่งดีนั่นก็เพื่อเป็นการป้องกันการก่อหนี้ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไปในตัว สำหรับหนี้บัตรเครดิตนั้นขอแนะนำว่าให้ควรรีบจัดการมัน รีบปิดยอดให้ไวที่สุดได้เป็นดี เพราะ ดอกเบี้ยนั้นค่อนข้างมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเสมอ ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเราเลือกที่จะปล่อยปละละเลยไม่ยอมชำระเงินส่วนที่เป็นเงินต้นให้หมดๆ ไป เลือกที่จะปล่อยค้างไว้อย่างนั้นเป็นระยะเวลายาวนาน ลองเปลี่ยนดูสิ…เปลี่ยนจากการใช้บัตรเครดิตเพื่อการซื้อสินค้ามาเป็นเก็บเงินออมเพื่อการซื้อสินค้าแทนน่าจะเวิร์คกว่า เปลี่ยนจากนิสัยพกบัตรเครดิตติดตัวมาเป็นพกเงินสดแทนดีกว่า การใช้จ่ายด้วยเงินสดนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ควบคุมการใช้ได้ค่อนข้างง่ายกว่าการใช้บัตรเครดิตและที่สำคัญยังไม่ต้องมากังวลว่าพอถึงสิ้นเดือนจะต้องจ่ายหนี้เท่าไรอีกด้วย

Related Posts

Leave a Reply