ข้อควรระวังเมื่อมีการสร้างหนี้

การสร้างหนี้สินนั้นสิ่งที่เราควรต้องระวังให้มากที่สุดก่อนที่เราจะสร้างหนี้สินใดๆ ก็ตาม คือ เราไม่ควรที่จะสร้างหนี้สินที่เป็นหนี้ยอดเงินจำนวนมาก ยอดเงินก้อนใหญ่หลายๆ ก้อนพร้อมกันเป็นอันขาด ตัวอย่างเช่น การมีหนี้สินอันเกิดจากการผ่อนบ้าน, หนี้สินจากการผ่อนรถยนต์, หนี้สินจากการซื้อคอนโด, หนี้สินจากการผ่อนซื้อสินค้าชิ้นใหญ่ ฯลฯ ซึ่งหนี้สินเหล่านี้นั้นอาจกลายเป็นหนี้สินที่เป็นภาระที่ค่อนข้างหนักมากเกินไป หากเมื่อใดที่มีหนี้ประเภทเหล่านี้พร้อมกันท้ายที่สุดเราอาจกลายเป็นคนที่มีหนี้สินบานไปเรื่อยๆ จากที่ทีแรกที่วางแผนจะปิดหนี้ให้ได้สักหนี้ก่อนแต่เมื่อถึงเวลาจริงกลายเป็นว่าไม่รู้จะปิดหนี้อันไหนก่อนดี ไม่รู้จะเอาเงินไปจ่ายหนี้ก่อนไหนก่อนถึงจะดีที่สุด
เมื่อมีหนี้เราควรพยายามหมั่นทำการตรวจสอบในใบแจ้งหนี้อยู่เสมอ ตรวจสอบว่ามีส่วนใดในใบแจ้งหนี้ที่เกิดความผิดพลาดหรือไม่ หากมีให้รีบแจ้งกับทางสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้รายนั้นๆ ในทันทีและควรที่จะทำการแยกพวกบัญชีออกเป็นประเภทๆ เพื่อการเคลียร์การชำระหนี้แบบเฉพาะออกไปร่วมด้วย เมื่อมีหนี้โปรดจำไว้ว่าพยายามอย่าชำระเงินแบบยอดขั้นต่ำเป็นดีสุด, ควรเริ่มทำการทยอยเพื่อการชำระหนี้, ลองหัดเปลี่ยนจากการซื้อสินค้าด้วยบัตรมาเป็นจ่ายเงนสดแทน, ต้องรู้จักที่จะทำบัญชีรายจ่ายรายรับไว้เสมอ, ต้องรู้จักที่จะวางแผนเกี่ยวกับการเงินอย่างเป็นระบบ เป็นระเบียบที่ชัดเจน, ต้องรู้จักที่จะรักษาวินัยของตนเองเกี่ยวกับการใช้เงินอยู่ตลอดเวลา, ควรรู้จักที่จะออมเงินหากเกิดกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นและที่จะขาดไม่ได้ คือ ควรที่จะขยันที่จะหารายได้เพิ่มเติมเพื่อนเอาเงินเหล่านั้นมาปลดหนี้

Related Posts

Leave a Reply