ขายสินค้าและหารายได้เพื่อการปลดหนี้ดูสิ!!!

เมื่อเรามีหนี้เกิดขึ้นเราควรที่จะรู้จักขายของทุกอย่างที่เรามีและของที่มีราคาออกไปให้ได้มากที่สุดนั่นก็เพื่อให้ได้เงินก้อนออกมาเพื่อนำไปใช้ในการปลดหนี้ซึ่งของที่ขายนั้นควรเป็นของที่เราซื้อมาอย่างฟุ่มเฟือย เป็นของที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตในประจำวันของเรา เป็นของที่แม้เราจะไม่มีเราก็ไม่เดือดร้อน ตัวอย่างเช่น พวกเครื่องแต่งกาย, สินค้าแบรนด์เนม, พวกเครื่องประดับต่างๆ , พวกสินค้าไอทีที่เราไม่ได้ใช้งานแล้ว เป็นต้น แต่สิ่งไหนที่ยังเป็นของที่สามารถหารายได้จากมันได้ก็ไม่ต้องขาย ให้เก็บไว้เพื่อการสร้างรายได้ต่อไป (เก็บเพื่อการต่อยอด)
เมื่อเรามีหนี้เราอย่ามัวโทษฟ้าโทษดิน อย่ามัวโทษนู้นโทษนี่ ไม่ใช่มัวแต่อาศัยการบนบานศาลกล่าวไปเรื่อยๆ มัวแต่นั่งรอโชคชะตาฟ้าลิขิต แต่การจะปลดหนี้ให้ได้นั้น คือ เราต้องมีการสร้างรายได้เพื่อการปลดหนี้ ดังนั้นเราควรที่จะพยายามที่จะหารายได้พิเศษเพิ่มเติมมากกว่า การหารายได้เพิ่มเติมเป็นสิ่งที่เราควรทำ การที่เราเรียนรู้ที่จะหารายได้เพิ่มเติมนั่นย่อมดีกว่าการไปขอหยิบยืมเงินจากคนอื่น การไปขอกู้หนี้ยืมสินต่อไปเรื่อยๆ เป็นไหนๆ
ดังนั้น ท่องไว้เถิด…การไม่เป็นหนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้ว พยายามอย่าก่อหนี้โดยไม่จำเป็น เพราะหากเมื่อใดที่เราเป็นหนี้ ชีวิตเราก็จะต้องพบกับคำว่าเครียดเพิ่มขึ้นไปอีกหลายเท่าตัว หนี้ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์มีแต่ก่อให้เกิดโทษเสียมากกว่า ฉะนั้นไม่มีหนี้เป็นอะไรที่เยี่ยมที่สุดแล้วละ!!!…

Related Posts

Leave a Reply