การรับมือเมื่อเป็นหนี้

เมื่อเรามีหนี้เราควรตั้งสติและกล้าเผชิญกับความจริงอยู่เสมอว่าเรานั้นเป็นหนี้อยู่ เมื่อเราเป็นหนี้เราก็ควรรู้จักชำระเงินคืนให้กับเจ้าหนี้และที่สำคัญเราควรวางแผนเพื่อการชำระหนี้ด้วยการจดรายละเอียดหนี้ทั้งหมดที่มีออกมานั่นก็เพื่อเป็นการตรวจดูภาพรวมของหนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้าง
จากนั้นเมื่อเราทราบแล้วว่าตัวเราเองนั้นมีหนี้เท่าไรให้เราควรทำการจัดกลุ่มของเจ้าหนี้ออกมาเป็นกลุ่มทั้งสิ้นสองกลุ่ม นั่นคือ กลุ่มที่เป็นเจ้าหนี้ที่มียอดหนี้สูงสุด กับ กลุ่มที่เป็นเจ้าหนี้มีพวกดอกเบี้ยมากสุด จากนั้นให้เราพยายามค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการหนี้แต่ละลักษณะว่าควรที่จะแก้ปัญหาอย่างไรถึงจะเหมาะสม การทำเช่นนี้นั่นก็เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มไอเดียในการเจรจากับทางเจ้าหนี้เป็นรายๆ ให้เกิดผลดีต่อตัวเราเองมากที่สุด
จากนั้นให้เราลองตรวจสอบดูว่าเงินรายรับที่เรามีแต่ละเดือนนั้นมีเท่าไรบ้าง แล้วมีรายจ่ายที่แน่นอนอะไรบ้าง นั่นก็เพื่อเป็นการคิดวิเคราะห์เพื่อการหาเงินให้ได้อย่างเหมาะสม สำหรับการเจรจากับทางเจ้าหนี้นั้นเราควรที่จะรู้จักที่จะเจรจาด้วยคำพูดดีๆ พยายามไกล่เกลี่ยหาทางออกให้ได้ ก่อนไปเจรจาก็ควรทำการศึกษารายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ของตนเองให้มากที่สุด ทางออกที่ได้ต้องไม่ใช่ทางออกที่ทางเจ้าหนี้นั้นเป็นผู้กำหนดขึ้นมาและเราไม่สามารถที่จะทำตามทางออกนั้นได้ เนื่องจาก การชำระหนี้ที่ดีที่สุดคือการที่เราสามารถที่จะชำระเงินคืนให้กับทางเจ้าหนี้ได้ตรงเวลา การชำระเงินตรงเวลานั่นจะเป็นผลดีต่อตัวเราเองอย่างแน่นอน เป็นการช่วยสร้างเครดิตให้กับตัวเราเอง ข้อควรระวังที่สำคัญที่สุด คือ พยายามอย่าหนีหนี้เป็นอันขาด (อันนี้เรียกว่าห้ามที่สุดสำหรับคนเป็นหนี้)

Related Posts

Leave a Reply